Categorie Archief nieuws

doorWebmaster

Viritec betrokken bij zuiveringsplan EMK-terrein

Viritec is begin 2018 benaderd door een tweetal gerenommeerde aannemers voor het meedenken en eventueel later uitwerken van een compleet en maakbaar zuiveringsplan in het kader van een inschrijving voor een van de grotere bodemsaneringen van komende tijd,  betreffende het EMK terrein te Krimpen aan de IJssel.

Na het bekijken van de globale aanpak van beide partijen heeft Viritec slechts voor één van deze aannemers een uitgewerkt plan opgesteld.  Dit is tot stand gekomen door heel nauwgezet en vooral op realistische gronden een goed plan op te stellen.

Vooraf wordt een globale inschatting gemaakt van de benodigde advies- en engineeringsuren welke na het afronden van de aanbesteding worden afgerekend.

Globale werkzaamheden:

  • Gesprekken/bezoeken bij de klant
  • Beoordeling inschrijvingseisen en basisgegevens
  • Bepaling strategie (met name procestechnisch)
  • Uitwerking concept P&ID en opstellingstekeningen
  • Bespreking concepten
  • Detaillering P&ID’s en opstellingstekeningen
  • Uitwerken zuiveringsplan (hoe en waarom)
  • Beoordeling teksten aannemer (indien gewenst)

Bijzonderheden: Door een sterke en effectieve samenwerking is er een goed en maakbaar zuiveringsplan ontstaan wat ook zeer gewaardeerd werd door de opdrachtgever en de omwonenden. Dit met als resultaat dat het werk is gegund aan onze klant!

Bekijk voor meer projecten onze projectenpagina.