Projecten

 

 

GWZI Eindhoven

Aan een van onze gerespecteerde klanten heeft Viritec een tijdelijke grondwaterzuivering verhuurd voor een project in Eindhoven.

Karakteristieken
Debiet: 10-30 m3/h vanuit filterbemaling, drainbemaling en open bemaling.
Opbouw:
 • Zandvang+OWAS
 • Automatisch spoelend zandfiltratie,
 • Striptoren (oversized) met nageschakeld luchtzijdig kool
 • Waterzijdig kool bestaande uit 2 filters in serie
 • Telemetrie met volledige bediening en dataregistratie.
Duur: Enkele maanden
Verontreinigingen: Minerale Olie en VOCL.
Bijzonderheden: Unieke zandfiltratie middels de nieuwste laag-energetische pompmodule.

 

 

Nieuwbouw unit herinfiltratie grondwater

In het kader van een unieke samenwerking met een van onze klanten heeft Viritec een filtratie unit ontwikkeld waarbij ongewenste oxidatie van metalen (ijzer, mangaan) nagenoeg volledig wordt voorkomen.  De procestechnische resultaten alsmede het lage energieverbruik zijn uitstekend te noemen.

Karakteristieken
Debiet: 2-5 m3/h brak water vanuit specifiek ontworpen deepwells.
Opbouw:
 • Zandvang module vanuit meerdere deepwells
 • Granulaire bedfiltratie (specifiek), automatisch spoelend.
 • Druk- en debietgestuurde herinfiltratie inclusief grenswaarden bewaking.
 • Telemetrie met volledige bediening en dataregistratie
Duur: Enkele jaren (huur-koop)
Verontreinigingen: IJzer, Calcium, Leem.
Bijzonderheden: Door de unieke combinatie van know-how vanuit de klant en Viritec kennis is een oplossing ontstaan voor lang lopende problematiek voor herinfiltratie van brak grondwater op laag energetisch niveau.

 

 

Ontijzering Beuningen

Voor een van onze klanten met bronbemaling als specialisme is een robuuste ontijzeringsinstallatie opgebouwd en voor een aantal maanden verhuurd.

Karakteristieken
Debiet: 150 tot 250 m3/h.   Piekdebiet tot 300 m3/h
Opbouw:
 • Influentbuffers met beluchting en zandvang.
 • Parrallele zandfiltratie met 2 gesloten filters 3200 mm diameter
 • Volledig geautomatiseerd spoelsysteem.
 • Na elke spoeling vindt voorfiltratie plaats (1e filtraat recirculatie)
 • Telemetrie met volledige bediening en dataregistratie
 • Zeer lage effluenteis vanwege herinfiltratie bemalingswater
Duur: 3 maanden
Verontreinigingen: IJzer,  circa 10 mg/l.
Bijzonderheden: Voor de projectvoortgang in Beuningen was het belangrijk om te ontijzeren tot een laag niveau (circa 0,5 mg/l).  Dit vanwege de hoge mate van vereiste herinfiltratie van het bemalingswater in de zeer droge nazomer van 2018.   Op deze manier is zowel voldoende bemalen als ook gedacht aan het zo goed als mogelijk op peil houden van de grondwaterstand in de nabije omgeving van het project.

 

 

GWZI Krimpen a/d IJssel

Viritec is begin 2018 benaderd door een tweetal gerenommeerde aannemers voor het meedenken en eventueel later uitwerken van een compleet en maakbaar zuiveringsplan in het kader van een inschrijving voor een van de grotere bodemsaneringen van komende tijd,  betreffende het EMK terrein te Krimpen aan de IJssel.

Karakteristieken
Na het bekijken van de globale aanpak van beide partijen heeft Viritec slechts voor één van deze aannemers een uitgewerkt plan opgesteld.  Dit is tot stand gekomen door heel nauwgezet en vooral op realistische gronden een goed plan op te stellen.

Vooraf wordt een globale inschatting gemaakt van de benodigde advies- en engineerings uren welke na het afronden van de aanbesteding worden afgerekend.

Globale werkzaamheden:

 • Gesprekken/bezoeken bij de klant
 • Beoordeling inschrijvingseisen en basisgegevens
 • Bepaling strategie (met name procestechnisch)
 • Uitwerking concept P&ID en opstellingstekeningen
 • Bespreking concepten
 • Detaillering P&ID’s en opstellingstekeningen
 • Uitwerken zuiveringsplan (hoe en waarom)
 • Beoordeling teksten aannemer (indien gewenst)

Bijzonderheden: Door een sterke en effectieve samenwerking is er een goed en maakbaar zuiveringsplan ontstaan wat ook zeer gewaardeerd werd door de opdrachtgever en de omwonenden. Dit met als resultaat dat het werk is gegund aan onze klant!